Oproep van het ASEM Work Placement programme

18 May 2022

Oproep van het ASEM Work Placement programme

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een reeks landen van de Aziatisch-Europese Vergadering (ASEM). Vlaamse studenten kunnen kiezen voor één van volgende bestemmingen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam.

Op 20 mei 2022 opent VLUHR-i een oproep voor het indienen van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2022-2023. De oproep wordt bezorgd aan de betrokken contactpersonen van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Vanaf 20 mei, 14 uur, krijgen zij toegang tot het online registratieformulier. De beurzen worden toegekend op basis van het first come, first served principe.