Belgische Economische Missie in Noorwegen

26 June 2024

Van 16 tot 19 juni leidde KHK Prinses Astrid van België, een economische zending naar het Koninkrijk Noorwegen. Een ruime ministeriële, economische en academische delegatie reisde mee naar Oslo om er het imago van België als aantrekkelijke partner te versterken.

Deze economische missie zette in op drie hoofdthema’s: life-sciences en biotechnologie, energie en energietransitie en circulaire economie. Daarnaast was er uiteraard ruimte voor een waaier aan Belgische know-how en specialiteiten tijdens de missie.

In het seminarie over de rol van universiteiten in innovatie-ecosystemen, georganiseerd door de Universiteit van Oslo en UC Louvain, sprak een panel van innovatoren, academici en studenten over de cruciale rol van universiteiten in dynamische innovatie-ecosystemen en het cultiveren van een ondernemerscultuur binnen de universitaire gemeenschap. Rector Luc Sels van KU Leuven gaf voorbeelden van innovatie en (transnationale ) samenwerking en demonstreerde hoe KU Leuven dergelijke ecosystemen voedt via onderzoek, technologieoverdracht en ondersteuning van ondernemerschap.

BEM Luc Sels

De Universiteit Antwerpen kwam eveneens prominent aan bod in het officiële programma: de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vaardigde met Pierre Van Damme (Collaboration in Research – Pandemic Preparedness) en Christophe Deben (Revolutionizing Healthcare and drug development with AI) twee panelleden af voor het event ‘Belgium, the health and biotech hub in the heart of Europe’ op 17 juni. Gamze Erdem Türkelli deelde haar expertise in de ‘Business and Human Rights Panel Discussion’ in het Nobel Peace Center op 18 juni.

Het volledige programma en alle duiding rond de Belgische Economische Missie naar Noorwegen is nog steeds beschikbaar op: https://www.belgianeconomicmission.be

BEM Pierre Van Damme

Related news

27 June 2024

In de week van 27 mei 2024 nam VLUHR-i samen met 21 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen deel aan de 76ste editie van de jaarlijkse NAFSA conferentie in New Orleans.