Brains on the Move: Lancering nieuwe calls voor academiejaar 2023-2024

3 January 2024

4.080.000 euro toegekend aan VLUHR voor Brains on the Move

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Hiermee kan het VLUHR-i team dus aan de slag om de verschillende beursoproepen voor te bereiden, zodat deze nog voor de feestdagen kunnen worden bekendgemaakt aan de hogeronderwijsinstellingen.

Het financieel groeipad van Brains on the Move wordt in de MB opnieuw gevolgd. De budgetten die aan de verschillende acties werden toegekend, liggen in de lijn van vorig jaar. Voor de actie van Master Mind is er gehoor gegeven aan de vraag om de beurzen op te trekken zodat het bewijs van solvabiliteit voor inkomende studenten bij de aanvraag van het visum kan worden gegarandeerd.

Er is geen budgetoverdracht naar de toekomst mogelijk; de voorziene budgetten in dit MB moeten bijgevolg volledig besteed worden in academiejaar 2023-2024.

Het enthousiasme bij de studenten om een internationale studie- of stage-ervaring op te doen is nog steeds erg groot. We zijn dus hoopvol dat de toegekende middelen voor de ondersteuning van internationalisering en internationale studentenmobiliteit in het Vlaams hoger onderwijs vlot zullen kunnen worden besteed. VLUHR wenst alle aanvragers alvast veel succes toe!

Related news

The French Embassy has several scholarship programmes available for academic and scientific mobility between France and Belgium during the 2024-2025 academic year.

The Taipei Representative Office in the EU & Belgium annually offers scholarships to foreign nationals to study in Taiwan. Here are some great opportunities, which we hope you will share with interested parties.