Brains on the Move: Lancering nieuwe calls voor academiejaar 2023-2024

20 December 2022

4.080.000 euro toegekend aan VLUHR voor Brains on the Move

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Hiermee kan het VLUHR-i team dus aan de slag om de verschillende beursoproepen voor te bereiden, zodat deze nog voor de feestdagen kunnen worden bekendgemaakt aan de hogeronderwijsinstellingen.

Het financieel groeipad van Brains on the Move wordt in de MB opnieuw gevolgd. De budgetten die aan de verschillende acties werden toegekend, liggen in de lijn van vorig jaar. Voor de actie van Master Mind is er gehoor gegeven aan de vraag om de beurzen op te trekken zodat het bewijs van solvabiliteit voor inkomende studenten bij de aanvraag van het visum kan worden gegarandeerd.

Er is geen budgetoverdracht naar de toekomst mogelijk; de voorziene budgetten in dit MB moeten bijgevolg volledig besteed worden in academiejaar 2023-2024.

Het enthousiasme bij de studenten om een internationale studie- of stage-ervaring op te doen is nog steeds erg groot. We zijn dus hoopvol dat de toegekende middelen voor de ondersteuning van internationalisering en internationale studentenmobiliteit in het Vlaams hoger onderwijs vlot zullen kunnen worden besteed. VLUHR wenst alle aanvragers alvast veel succes toe!

Related news

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.