Consultatie voor Vlaamse bijdrage aan de UNESCO Wereldconferentie Hoger Onderwijs

31 May 2021 - 14:00 - 15:30
Gratis
Taal: Nederlands

In de lente van 2022 vindt vanuit Barcelona de UNESCO Wereldconferentie Hoger Onderwijs (WCHE) plaats. Dergelijke prestigieuze bijeenkomst wordt slecht éénmaal per decennium gehouden en geeft aanbevelingen voor het beleid rond hoger onderwijs in wereldperspectief. Traditiegetrouw wil Vlaanderen hier een actieve rol spelen en net zoals bij de vorige editie in 2009 en 1998 slaan administratie, de VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad de handen in elkaar bij de voorbereiding van een solide Vlaamse en Belgische insteek.

De rol van VLUHR i.s.m. het Departement Onderwijs en Vorming

Een eerste stap daarbij is het opstellen van een schriftelijke bijdrage, die aan UNESCO wordt gericht, met identificatie van de grote uitdagingen voor het hoger onderwijs voor het komende decennium, maar ook een aantal concrete aanbevelingen voor de toekomst die UNESCO en de Verenigde Naties zullen meenemen bij de uittekening van het toekomstig hogeronderwijsbeleid. De Coronacrisis maar ook de Agenda 2030 van de VN, alsook de ontwikkelingen rond nieuwe juridische instrumenten zoals de Global Recognition Convention en de UNESCO reflectie rond Futures of Education staan daarbij in het voetlicht.

Op maandagnamiddag 31 mei organiseren wij daarom een korte brainstorming met alle Vlaamse universiteiten en hogescholen waarop wij jullie in groten getale hopen te verwelkomen. Noteer deze dag alvast in je agenda. Het programma wordt zo spoedig mogelijk aangevuld.