Infosessie zoekjaar

22 September 2021 - 14:00 - 16:00
Online
Free
Language: Nederlands

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstudeert in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerde in het kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

De dienst vreemdelingenzaken zal uitleg verschaffen over de wet van 11/07/2021 met betrekking tot de vreemde studenten. Volgende topics zullen besproken worden: de mobiliteit van de student, het zoekjaar en de documenten die de hogeronderwijsinstelling dient voor te leggen voor mobiliteit en om een verblijf als student te bekomen.

Inschrijven

Je kan je aanmelden tot 21/9 voor deze online sessie. Na inschrijving via onderstaande link ontvang je op 21/9 een aanmeldlink om deel te nemen.